Aktualności

28
listopada
2019

Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 2020.

25
listopada
2019

Renowacja Feretronu w Parafii Manasterz

 

W dniu 24.11.2019r. w kościele parafialnym w Manasterzu odprawiona została uroczysta Msza Święta odpustowa, w czasie której dokonano błogosławieństwa odnowionego Feretronu z wizerunkiem Matki Boskiej i Świętej Katarzyny.

Procesji wniesienia feretronu do kościoła i uczestnictwa we mszy św. towarzyszyły poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej z Manasterza, OSP z Zagórza i Manasterza, orkiestra dęta z Dylągówki oraz zaproszeni goście.

Mieszkańcy wsi Zagórze odnowili feretron, który przed 100 laty został ufundowany jako wotum wdzięczności za przyłączenie Zagórza do parafii Manasterz.

Sołtys wsi Zagórze Pan Jacek Warchoł złożył do kroniki kościelnej AKT ODNOWY FERETRONU, w którym to akcie zostało zawarte przywiązanie do tradycji i wiary katolickiej, podziękowanie za szczodre serca wszystkim ofiarodawcom oraz prośba o opiekę i wstawiennictwo Matki Boskiej i świętej Katarzyny dla każdej naszej rodziny.

Tekst Fudali E.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

czytaj dalej...
12
listopada
2019

11 listopada Święto Niepodległości

11 listopada w naszej gminie odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości. Rozpoczęła się ona wspólnym korowodem z placu Urzędy Gminy do kościoła na mszę świętą w intencji poległych, w której wzięły udział władze gminy, delegacje stowarzyszeń i szkół z terenu gminy,  OSP z pocztami sztandarowymi, orkiestra dęta z Dylągówki i zaproszeni goście. 

Po mszy Świętej przemówienie okolicznościowe wygłosił Wójt Gminy Jawornik Polski Pan Stanisław Petynia, a delegacje złożyły kwiaty przed tablicą upamiętniającą Ziemię Katyńską.

Dziękujemy za udział w naszej gminnej, pięknej uroczystości.

Zapraszamy galerii...

czytaj dalej...
12
listopada
2019

Finał projektu "Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej

W dniu 8 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku odbył się finał projektu "Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej 1904 - 2019".

Wspaniale było się spotkać w takim gronie i zakończyć inicjatywę, która trwała ponad pół roku.

Ogromnym sukcesem tego przedsięwzięcia są nawiązane relacje, ważne i potrzebne partnerstwo pomiędzy domami kultury usytuowanymi na trasie kolejki Przeworsk- Dynów.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

czytaj dalej...
12
listopada
2019

Spotkanie członków PZER i I Koła Terenowego Nr 3 w Jaworniku Polskim

Spotkanie członków PZER i I Koła Terenowego Nr 3 w Jaworniku Polskim z okazji wręczenia odznaczeń i podziękowań.
W dniu 6 listopada 2019r. odbyło się spotkanie członków  PZER i I Koła Terenowego nr 3 w Jaworniku Polskim. W spotkaniu wzięło udział 60 członków Koła oraz zaproszeni goście.
Wśród zaproszonych gości byli: Stanisław Petynia Wójt Gminy Jawornik Polski, Tadeusz Bacal  przewodniczący  PZER i I Zarządu Regionu w Przeworsku, Józefa Chromik skarbnik PZER i I Zarządu Regionu w Przeworsku, Beata Bielańska  dyrektor  GOPS w Jaworniku Polskim. Swoją obecnością zaszczyciło zebranych również delegacja Seniorów Dziennego Pobytu w Hucisku Jawornickim wraz z kierownikiem Panią Moniką Żelisko.
Gości i członków  Koła przywitała Anna Jamrozik przewodnicząca Zarządu PZER i I Koła Terenowego nr 3 w Jaworniku Polskim. Następnie głos zabrał Wójt Gminy dziękując za zaproszenie, wyrażając uznanie wobec Seniorów. Podziękował  za pomoc i wsparcie, jakie od nich otrzymuje.
Szczególnie ważnym momentem było wręczenie odznak z rąk przewodniczącego Prezydium Zarządu Oddziału Rejonowego w Przeworsku Tadeusza Bacala.

Złote odznaki otrzymali:

ZŁOTĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ w uznaniu wybitnych zasług dla Związku  – Stanisław Petynia Wójt Gminy Jawornik Polski,

ZŁOTĄ  ODZNAKĘ  HONOROWĄ wraz z legitymacją  za szczególne zasługi dla Związku Pani Zofia Bukowska.

Dyplom Podziękowania dla Pani Zofii Bury w uznaniu Zasług dla Związku.

Na ręce Pani Przewodniczącej Anny Jamrozik złożono kwiaty i upominek od Zarządu Koła jako wyraz wdzięczności i szacunku, za ogromne zaangażowanie, profesjonalizm i znakomitą organizację pracy Koła. Złożono życzenia dalszej aktywności oraz dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Kwiaty otrzymała także Pani Józefa Chromik i Pan Tadeusz Bacal  w podziękowaniu  za  trud i zaangażowanie w pracę  na rzecz seniorów.

W części artystycznej wystąpiła grupa śpiewacza działająca przy Kole Emerytów w Jaworniku Polskim, śpiewając pieśni patriotyczne i ludowe. Na akordeonie przygrywał  Pan Ryszard Burek. Po części oficjalnej na wszystkich czekał poczęstunek. Atmosfera spotkania była bardzo serdeczna. Seniorzy wspólnie śpiewali znane wszystkim piosenki. Przy dźwiękach akordeonu spędziliśmy kilka miłych godzin.

Dziękujemy Wszystkim za obecność na spotkaniu.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

czytaj dalej...
22
października
2019

Kolejna wizyta w DDP w Hucisku Jawornickim.

Składamy serdeczne podziękowania za zaproszenie do DDP w Hucisku Jawornickim. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Pan Stanisław Petynia, Radny Gminy Pan Marek Gomółka, Dyrektor GOPS Pani Beata Bielańska, Kierownik DDP Pani Monika Żelisko, Pensjonariusze DPS Dynów z Panem Kierownikiem, Pensjonariusze DDP w Hucisku Jawornickim i Chór Koła Emerytów i Rencistów z Jawornika Polskiego.
Podczas spotkania odbył się koncert pieśni patriotycznych i biesiadnych.

Dziękujemy serdecznie za zaproszenie i poczęstunek.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

czytaj dalej...
20
października
2019

Opowieści Wąskotorowe ciąg dalszy...

19 października 2019 w Sali widowiskowej Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze odbył się finał Opowieści Wąskotorowych inspirowanych wierszem J. Tuwima „Stoi na stacji lokomotywa” w wykonaniu przedszkolaków z Przedszkoli usytuowanych na trasie przejazdu kolejki wąskotorowej relacji Przeworsk-Dynów.

W prezentacjach wzięły udział : Przedszkole z Jawornika Polskiego, Miejsko-Gminne Przedszkole z Kańczugi grupa „Biedronki”, Przedszkole Miejskie nr 3 z Przeworska grupa „Zajączki”, Przedszkole Samorządowe „Mali Odkrywcy” z Gorliczyny, Przedszkole Miejskie z Dynowa grupa „Świerszcze” i „Tygryski” oraz Miejsko –Gminne Przedszkole z Kańczugi-Filia z Łopuszki Wielkiej, grupa „Wiewiórki”

Celem prezentacji jest przybliżenie lokalnej historii kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów oraz popularyzacja historii danej miejscowości z którą związana jest dana kolej. Dzieci poprzez zabawę teatralną, słowną, muzyczną i ruchową opowiedziały o tym dlaczego lubią „ciuchcię” a szczególnie tą wąskotorową.

Dzieci po swoich prezentacjach skorzystały z poczęstunku oraz słodkiego upominku.

W imieniu organizatorów bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom i rodzicom za trud włożony w przygotowanie przedszkolaków, dzieciom za przepiękne występy, Dyrektorom współpracujących Ośrodków Kultury za obecność i poświęcony czas.

Prezentacje są częścią projektu „Opowieści Wąskotorowe dla Niepodległej 1904-2019. Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Zapraszamy do galerii zdjęć...

czytaj dalej...
15
października
2019

Wyjazd integracyjny do Bolestraszyc.

W dniu dzisiejszym 15.10.2019 odbyła się wycieczka do Arboretum Bolestraszyce, w której uczestniczyła młodzież klas III i IV z Manasterza wraz z opiekunami, pensionariusze Domu Dziennego Pobytu z Huciska Jawornickiego i przedstawiciele Koła Emerytów i Rencistów z Jawornika Polskiego.

Wycieczka studyjna do Arboretum w Bolestraszycach składała się z części teoretycznej (wykładu połączonego z prezentacją multimedialną) oraz praktycznej (warsztatu połączonego ze zwiedzeniem tradycyjnego sadu) dawnych odmian drzew owocowych.

Celem zajęć obok integracji międzypokoleniowej było również zwiększenie wiedzy na temat dziedzictwa przyrodniczego i wiedzy o dawnych odmianach drzew owocowych.

Projekt „Ratujemy dawne odmiany. Międzypokoleniowa współpraca społeczno-przyrodnicza” realizowany przez Fundację „Tradycyjna Zagroda” został dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Składamy serdeczne podziękowania organizatorom za mile spędzony październikowy dzień.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

czytaj dalej...
30
września
2019

Poświęcenie i przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jaworniku Polskim.

W dniu dzisiejszym 30.09.2019 na terenie budynku Technitex-u odbył się uroczysty apel podczas którego został przekazany i poświęcony samochód GBA 2/30 STAR-MAN z Komendy powiatowej PSP w Przeworsku do OSP Jawornik Polski.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

czytaj dalej...
29
września
2019

Wyjazd do DPS w Dynowie i grill w ZPP w Hadlach Szklarskich

Wyjazd Grupy Śpiewaczej Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła terenowego nr 3 w Jaworniku Polskim do Domu Pogodnej Starości w Dynowie.

W dniu 25  września na zaproszenie Kierownika Domu Pogodnej Starości w Dynowie pojechaliśmy  po raz drugi z koncertem piosenek i poezją.

Nasz program artystyczny wypełniły znane piosenki biesiadne, ludowe,  patriotyczne  oraz wiersze.

Recytacja wierszy przeplatana była piosenkami i pieśniami. Naszym celem było uatrakcyjnić codzienne życie seniorów, dostarczyć wielu wrażeń, pozostawić miłe wspomnienia.

Mieszkańcy Domu licznie uczestniczyli w spotkaniu.

Atmosfera była wyjątkowa. Były oklaski, uśmiechy, wzruszenia.

Na zaproszenie Kierownika Grupy śpiewaczej przyjechała z nami Pani Genowefa Pelc, poetka ludowa z Hadel Szklarskich.

W serdecznej i miłej atmosferze najpierw opowiedziała o swoim życiu, potem recytowała swoje wiersze o różnorodnej tematyce.

Jej poezja jej piękna-  pisana z potrzeby serca. Opowiada o codziennych radościach i smutkach. W jej twórczości możemy dostrzec piękno otaczającego nas świata.

Na zakończenie spotkania poczęstowaliśmy seniorów cukierkami, i my również otrzymaliśmy słodycze.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

A w dniu 26.09.2019 Koło Emerytów i Rencistów z Jawornika Polskiego grillowało na terenie ZPP w Hadlach Szklarskich.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

czytaj dalej...

< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >

Strona GOK w Jaworniku Polskim
Strona główna - GOK Jawornik Polski Strona główna GOK Jawornik Polski Kontakt